Zespół Kancelarii

Premium CSS Template
Shortcode Demo
Radca prawny Anna Miziołowska

założycielka Kancelarii - posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej firm (m.in. z branży IT, motoryzacyjnej, produkcji i sprzedaży dóbr szybko zbywalnych, sprzedaży sprzętu RTV i AGD, logistycznej, budowlanej, mediów, finansowej, księgowej, rachunkowej, audytorskiej, turystycznej, ochrony osób i mienia oraz innych), jak również klientów indywidualnych, a także fundacji, stowarzyszeń, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które zdobyła m.in. w trakcie pracy w renomowanej kancelarii prawniczej (w latach 2000-2013) i które zdobywa każdego dnia wykonując zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego (od 2008 roku). Od 2010 roku świadczy również pomoc prawną na rzecz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie zdobywa bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego, finansów publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, zagadnień regulowanych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także prawa unijnego - świadcząc usługi prawne w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na rzecz komórki zajmującej się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych oraz prawa usług turystycznych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. Bierze udział w postępowaniach mediacyjnych mających na celu polubowne zakończenie powstałego sporu. Występuje w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej. Prowadzi postępowania egzekucyjne.

Celem Kancelarii jest udzielanie rzetelnej pomocy we wszystkich zakresach prawa, z jakimi spotykają się nasi Klienci. Dzięki współpracy z doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, m.in. takimi jak:

Anna Ogonowska - Król – adwokat

specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa karnego; reprezentuje Klientów w sporach sądowych m.in. z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód i separację, o roszczenia alimentacyjne, dotyczących stosunków majątkowych małżeńskich i podziału majątku, a także w sporach cywilnych, w tym z zakresu prawa spadkowego

Dariusz Staniszewski – adwokat

jest specjalistą od spraw rejestrowych spółek, fundacji i stowarzyszeń; reprezentuje Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego; zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym windykacją długów, rodzinnego, ustawy o usługach turystycznych oraz występuje jako obrońca w sprawach karnych

Anna Życzkowska – radca prawny

specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej i prawie konkurencji, prawie handlowym i prawie pracy; posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, administracyjnych i arbitrażowych

 

ale także komornikami, notariuszami, tłumaczami, doradcami podatkowymi, księgowymi i tp. Kancelaria może zaoferować Państwu kompleksową, profesjonalną i skuteczną obsługę prawną.

Każdy z radców prawnych i adwokatów wykonujących czynności w ramach Kancelarii posiada stosowne ubezpieczenie OC.