Prawo upadłościowe i naprawcze

Oferta kancelarii

Kancelaria wspiera Klientów w sprawach związanych m.in. z dochodzeniem roszczeń od niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością dłużników. Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • zgłaszania wierzytelności
  • opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości
  • oceny stanu niewypłacalności oraz doradztwa w sytuacjach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie upadłości
  • oceny prawnej skuteczności zawartych umów i wpływu upadłości na zawarte zobowiązania umowne
  • doradztwa i reprezentowania wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego
  • prowadzenia spraw związanych z wyłączeniem z masy upadłości majątku osoby trzeciej