Prawo Unii Europejskiej

Oferta kancelarii

Dzięki dotacjom unijnym Polska ma szansę osiągnąć duży wzrost gospodarczy. Także Państwo jako przedsiębiorcy, gminy, szkoły, organizacje pozarządowe itp. mają możliwość skorzystania z dotacji unijnej i otrzymania wsparcia na rozwój własnej firmy, na udział w szkoleniach lub realizację własnych pomysłów z dziedziny kultury, czy życia społecznego. Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa lub rozszerzania jego działalności. Unia Europejska zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto Unia Europejska finansuje określone projekty (finansowanie bezpośrednie - w formie dotacji oraz finansowanie pośrednie - poprzez krajowych i lokalnych pośredników). Oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie skierowana jest do przedsiębiorców i innych podmiotów jako beneficjentów, ale także do wszelkich podmiotów (m.in. jednostek samorządu terytorialnego, firm szkoleniowo-doradczych, instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości) uczestniczących w transferze w/w środków do beneficjentów oraz obejmuje m.in. następujące czynności:

  • doradztwo prawne na etapie pozyskiwania środków i funduszy Unii Europejskiej
  • doradztwo prawne na etapie realizacji projektów, którym przyznano dotację
  • doradztwo prawne na etapie rozliczania projektów, którym przyznano dotację
  • pomoc prawną podczas kontroli projektu przez uprawnioną instytucję