Prawo administracyjne

Oferta kancelarii

Oferta Kancelarii w ramach prawa administracyjnego obejmuje m.in. wymienione poniżej czynności z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego oraz prawa administracyjnego materialnego (m.in. prawa zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska):

  • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji
  • sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji organów administracyjnych
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji państwowej
  • prowadzenie spraw w postępowaniu sądowo-administracyjnym (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
  • doradztwo prawne dotyczące prawa budowlanego
  • pomoc prawną w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • doradztwo prawne z zakresu prawa ochrony danych osobowych