Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferta kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników, począwszy od oceny zawieranej umowy o pracę, poprzez pomoc w bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem, po doradztwo związane z zakończeniem stosunku pracy i dochodzenie roszczeń od pracodawcy. Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących roszczeń wynikających ze stosunku pracy lub z nim związanych m.in.:
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  • o odprawę pieniężną
  • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • o należności z tytułu mobbingu i/lub dyskryminacji
  • o należności z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS), dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego, dotyczących emerytur, rent oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych