Oferta na rzecz Klientów indywidualnych

Oferta kancelarii

Oferta Kancelarii skierowana do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej obejmuje m.in. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie umów, wszelkiego rodzaju wniosków i innych dokumentów prawnych, sporządzanie opinii, informacji i analiz prawnych, reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych, w toku prowadzonych negocjacji, mediacji oraz rozmów przedprocesowych, a także prowadzenie windykacji należności.

Zmieniające się przepisy prawa dla przeciętnego obywatela wydają się niejasne i skomplikowane, często po prostu nie wiemy, jakie prawa nam przysługują i jak je egzekwować. Stąd wiele osób, w uzasadnionych przypadkach, nie dochodzi swoich praw. Zespół Kancelarii w swojej pracy kieruje się zasadą "wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi". Bardzo istotne jest dla nas budowanie świadomości wśród Klientów indywidualnych przysługujących im praw oraz przekonania, że należy o nie walczyć. Priorytetem w działaniu jest dla nas zapewnienie skutecznej pomocy prawnej. Nasi Klienci często znajdują się w trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych, którym niejednokrotnie towarzyszą silne emocje. Dlatego do każdej prowadzonej przez Kancelarię sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeb naszych Klientów.

W ramach oferty skierowanej do Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi m.in. w następujących dziedzinach prawa, wykonując w zakresie poszczególnych dziedzin przykładowo wskazane czynności: