Prawo cywilne, w tym windykacja należności

Oferta kancelarii

Oferta Kancelarii w ramach prawa cywilnego obejmuje m.in. wymienione poniżej czynności z zakresu prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego:

  • opracowywanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych
  • udział w negocjowaniu, zawieraniu umów oraz w nadzorze nad ich wykonywaniem
  • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy zabezpieczenia realizacji umowy/kontraktu
  • windykację należności, w tym opracowywanie wezwań do zapłaty
  • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych
  • prowadzenie spraw z wykorzystaniem alternatywnych form rozwiązywania sporów, z arbitrażem włącznie
  • inne usługi z zakresu prawa cywilnego