Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferta kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na rzecz pracodawców, począwszy od pomocy w wyborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia, poprzez pomoc w bieżących sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, zmiany struktury zatrudnienia, po rozwiązanie zawartych umów. Oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje m.in.:

  • tworzenie i opiniowanie regulaminów (m.in. pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń) oraz innych dokumentów wewnętrznych związanych z zakresem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, począwszy od nawiązania stosunku pracy, poprzez jego zmiany, po jego rozwiązanie
  • pomoc w wyborze właściwej formy zatrudnienia
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym kontrakty menadżerskie, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy
  • uczestniczenie w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców restrukturyzacji zatrudnienia, w tym procedury zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
  • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania m.in. w kontekście równego traktowania i tp.
  • pomoc prawną w trakcie kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy
  • reprezentowanie Pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, mediacjach i tp.
  • inne usługi z zakresu prawa pracy