Oferta na rzecz Klientów biznesowych

Oferta kancelarii

Oferta Kancelarii skierowana do firm oraz innych podmiotów prawa, takich jak, fundacje, stowarzyszenia, instytucje realizujące swoje cele statutowe inne, niż działalność gospodarcza - obejmuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez w/w podmioty działalności, w tym m.in. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów prawnych, sporządzanie opinii, informacji i analiz prawnych, przeprowadzanie audytów prawnych, udzielanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa w ustalonym z Klientem zakresie, reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych, w toku prowadzonych negocjacji, mediacji oraz rozmów przedprocesowych, a także prowadzenie windykacji należności. Preferowaną przez Kancelarię i optymalną dla Klienta biznesowego formą współpracy jest prowadzenie doradztwa w oparciu o umowę stałej obsługi prawnej, co zapewnia Klientowi nieograniczony dostęp do świadczonych przez Kancelarię usług za stałym, indywidualnie ustalonym wynagrodzeniem. W ramach oferty skierowanej do Klientów biznesowych Kancelaria świadczy usługi m.in. w następujących dziedzinach prawa: