Prawo administracyjne

Oferta kancelarii

Oferta Kancelarii w ramach prawa administracyjnego obejmuje m.in. wymienione poniżej czynności z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego oraz prawa administracyjnego materialnego (m.in. prawa zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska):

 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji
 • sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne, udzielania, realizacji zamówień publicznych
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do spełnienia wymogów przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji baz danych osobowych
 • doradztwo przy tworzeniu dokumentów wewnętrznych, jak również przy konstruowaniu zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w zawieranych przez Klientów umowach cywilnoprawnych
 • pomoc w udzielaniu odpowiedzi Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych na jego zapytania kierowane do Klienta
 • doradztwo prawne dotyczące prawa budowlanego
 • pomoc prawną w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • doradztwo prawne dotyczące prawa ochrony środowiska
 • inne usługi z zakresu prawa administracyjnego