Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferta kancelarii

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje m.in.:

 • prowadzenie spraw sądowych m.in. o:
  • rozwód i separację
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych
 • udzielanie porad i konsultacji prawych
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów